Shirasu Yuzu Kosho Soba (Urchin sauce – Cold)

$18.0

Shirasu Yuzu Kosho Soba (Urchin Sauce)

SKU: shirasu-yuzu-kosho-soba Category: